Hlavna stránka
KYNOLOGICKÝ KLUB MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
O NAS
CLENOVIA
VYCVIK
FOTOGALERIA
AKCIE
DISKUSIA
DOKUMENTY
KONTAKT
ODKAZY


© zahri259@gmail.com
O nás


Mestský kynologický klub vznikol z vôle nadšencov kynológie zo Spišskej Novej Vsi a okolia ktorým nebolo ľahostajné, že v meste ako je naše, nefunguje žiaden kynologicky klub. V minulosti v našom meste fungovali aj tri kluby súčasne čo bolo na škodu veci že sa kynológia delila na malé skupiny, avšak na druhej strane treba podotknúť, že tu bola zdravá konkurencia a organizovali sa skúšky z výkonu výstavy a súťaže. Toto obdobie relatívne dobrých podmienok pre kynológiu v Spišskej Novej Vsi ukončili vo väčšine prípadov vlastnícke vzťahy k pozemkom na ktorých tieto kluby fungovali. Preto boli členovia týchto klubov nútení stať sa členmi klubov v okolitých obciach a mestách. Po piatich rokoch sa títo členovia rozhodli spojiť svoje sily a zmeniť tento stav a za veľkej pomoci nového vedenia mesta Spišská Nová Ves na čele s primátorom Mgr.Jánom Volným a náčelníkom MsP v Sp. Novej Vsi JUDr.Vladislavom Chroustom založili Mestsky kynologicky klub v Spišskej Novej Vsi. Ktorý bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 18.1.2008 pod číslom VVS/1-900/90-19848. Náš klub ma svoje priestory v areály atletického štadiónu T.J. Tatran na sídl. Tarča vedľa ZOO. V tomto areály sa vykonáva aj výcvik. V súčasnej dobe má MKK SNV 15 členov ktorý sa venujú rôznym odvetviam kynológie a to či už športovej služobnej alebo záchranárskej kynológii.V blízkej budúcnosti plánujeme našu činnosť rozšíriť aj o agility a iné činnosti v rámci kynológie ktoré sú však dosť finančné náročné. Verím však, že sa nám naše ciele podarí splniť a vrátiť kynológiu do mesta Spišská Nová Ves.

Miroslav Fabrici
Predseda MKK SNV